#chcemmodernykulturak

O čo ide

Kedy ste boli naposledy v kultúrnom dome vo vašom meste? Bol útulný, zvonku i zvnútra? Mal modernú techniku a dobrú akustiku? Sedelo sa vám dobre? Bola teplota počas celej doby vášho pobytu v ňom príjemná? Skvalitnil vám priestor, v ktorom ste sa nachádzali váš kultúrny zážitok?

Ak ste len na jednu z týchto otázok odpovedali záporne, tak aj Váš kulturák je zrelý na rekonštrukciu. Do drvivej väčšiny týchto objektov sa totiž za uplynulé desaťročia investovalo len v minimálnom rozsahu, a to im bráni ponúkať kultúrne zážitky na úrovni 21. storočia.

Ako na to

Aj preto prichádza Asociácia kultúrnych inštitúcií Slovenska a myšlienkou celoslovenskej rekonštrukcie týchto objektov prostredníctvom eurofondov v rokoch 2021 – 2027. Našim cieľom je, aby čo najviac kultúrnych domov v našej krajine zodpovedalo štandardom modernej doby a zároveň sa tak vytvorili podmienky na skvalitnenie práce, zmenu a rozšírenie obsahu ponúkaných služieb. K existujúcim funkciám kultúrnych domov chceme pridať intenzívnejšiu prácu s mládežou a vytvorenie podmienok pre vzdelávanie a rozvoj kreatívneho priemyslu na miestnej úrovni, a to prostredníctvom tvorby multimediálnych centier, obsahujúcich základné audiovizuálne štúdiá.

Komu

Zrekonštruované kultúrne domy budú slúžiť obyvateľom regiónu, ale aj návštevníkom. Už dnes sú tieto objekty miestom konania divadelných a tanečných predstavení, koncertov, spoločenských podujatí, výstav, premietania filmov, prednášok, vzdelávacích aktivít. Stretávajú sa v nich rôzne súbory a spolky, konajú sa v nich mnohé voľnočasové aktivity. Slúžia samospráve, neziskovému sektoru, ale aj podnikateľom. Ich rozvoj je preto dôležitý pre celú komunitu a rozvoj mesta.

Ako môžete pomôcť

Ak vám na osude kultúry vo vašom meste záleží, pomôcť môžete zdieľaním tejto stránky na svojej sociálnej sieti, zaslaním informácie o nej svojim poslancom, primátorovi, členom kultúrnej komisie. Rovnako pomôže, ak posuniete túto informáciu zástupcom kraja, v ktorom sa nachádzate, pretože na uvedenej úrovni sa tvoria priority za daný región. Zapojiť sa môžete aj do verejnej diskusie o eurofondoch, ktorá práve prebieha alebo kontaktovať priamo Ministerstvo investícií, regionálne rozvoja a informatizácie e-mailom na narodnakonzultacia@vicepremier.gov.sk. Ďalšie informácie k eurofondom nájdete na tejto stránke. Budeme radi, ak budete svoju podporu vyjadrovať aj hashtagom #chcemmodernykulturak.

Posledná šanca

Ak sa nepodarí presadiť rekonštrukcie kultúrnych domov ako prioritu vo vašom regióne hrozí, že do desiatich rokov ostane väčšina kultúrnych domov hlboko pod štandardom, niektoré z nich budú môcť fungovať len v obmedzenom režime. Zmenia sa na neatraktívne a umierajúce miesta a s nimi upadne aj kvalita kultúrneho života u vás. Vaše zdieľanie a podpora sú o to viac v dnešných dňoch dôležité!